ทำเนียบพนักงานฝ่ายโยธา

พนักงานและข้าราชการฝ่ายโยธา

1.นายเลิศรบ สายทองภู่  นายช่างโยธา ผู้อำนวยการส่วนโยธา

2.นายนธี อินทสุวรรณ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3.น.ส.จันทร์ศิริ พนมทม พนักงานจ้างทั่วไป 

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ ดูแลงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสำรวจ งานผังเมือง ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 78,051