ทำเนียบพนักงานฝ่ายโยธา

ข้าราชการและพนักงานกองช่าง

1.นางอนัญญา  บุญญปราศรัย  ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นายสุวิทย์  ไม้สด ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3.นางสาวอนรรฆพร   แสงศักดิ์ดา  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3.น.ส.จันทร์ศิริ พนมทม พนักงานจ้างทั่วไป 

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ ดูแลงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสำรวจ งานผังเมือง ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208