สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดจะตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ หมู่  6  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น จึงขอประกาศให้ประชาชนชาวเกาะกูดได้รับทราบและร่วมตรวจสอบโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,277