ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ

ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงโลว์ ซีซั่น (Low Season) ของการท่องเที่ยวและจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณขยะจากสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนภายในตำบลเกาะกูดมีจำนวนปริมาณไม่มาก ประกอบกับเพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ต้องออกเก็บขยะในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน จึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาการออกจัดเก็บ จากเดิมที่ออกเก็บในช่วงเวลา 15.00 น.0 เปลี่ยนมาเป็นจัดเก็บในเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ตุลาคม 2563 เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและหมดจากฤดูฝนแล้วจะออกจัดเก็บขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการและบ้านเรือนของประชาชนตามเวลาเดิม คือ 15.00 น. เพื่อให้การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและตำบลเกาะกูดมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดจึงขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

คันที่

รถบรรทุกขยะ

เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ

พื้นทึ่ความรับผิดชอบ

เวลารถออกเก็บ

หมายเหตุ

1

หมายเลขทะเบียน

80 – 7608 ตราด

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

1. นายสุบรรณ ระยับศรี
พนักงานประจำรถขยะ
1. นายทองหล่อ ระยับศรี
2. นายบุญชัย ม่วงคำ

1. อบต. - พาราไดซ์ - ฌานตา รีสอร์ท

2. สามแยกอำเภอ - รพ.เกาะกูด - อำเภอเกาะกูด -  สีฟ้า - มีดี

3. สามแยกอำเภอ - คลองมาด - คลองยายกี๋ - โซเนวา - อ่าวสลัด

4. อเวย์ - ปีเตอร์แพน - ไฮ ซีซัน - ทิงเกอร์เบล - มาร์คเฮ้าส์ - แมรงโกรฟ - น้ำตกคลองเจ้า - พีดี เกสต์เฮ้าส์

 

10.00 น.

เป็นต้นไป

 

ออกเก็บ
ทุกวัน

จ - อา

2

หมายเลขทะเบียน

80 – 6823 ตราด

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

1. นายบุญรักษา แสนสวัสดิ์

พนักงานประจำรถขยะ
1. นายรัตนชัย แสนสวัสดิ์
2. นายพจนารถ หินขาว

1. หาดคลองเจ้า - ร.ร.คลองเจ้า - เอส บีช - เขาเรือรบ

2. ดุสิตา - ง่ามโข่ รีสอร์ท - ฮอลิซอน - อาณาเลย์ - ทู เดอะซี - เกาะกูดรีสอร์ท - เดอะบีช

3. สยามบีช - จามเฮ้าส์ - ป่าหินทราย - คลองหิน

4. อีฟเฮ้าส์ - มอนทาน่า - เนเวอร์แลนด์ - อ่าวพร้าว - อ่าวใหญ่

10.00 น.

เป็นต้นไป

 

ออกเก็บ
ทุกวัน

จ - อา

3

หมายเลขทะเบียน

80- 5157 ตราด

ภายในตำบลเกาะกูด
ออกเก็บเมื่อมีสายด่วนโทรมาแจ้ง

เบอร์โทรสายด่วน
อบต.เกาะกูด 08 – 1762 – 4360

นายก อบต.เกาะกูด 08 – 1949 - 0938


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,211