ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้ลงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
โทร.081-762 4360,098-097 6929

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208