องค์การบริหารส่งนตำบลเกาะกูด ร่วมกับหมู่บ้าน และหลายๆ หน่วยงาน เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อส. ตชด. ทหารและตำรวจ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของ นางรัตนา บุญมา ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ชาวบ้าน หมู่ 1 ตำบลเกาะกุด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,789