เลื่อนวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
เรื่อง เลื่อนวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2
……………………
​​ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2565 และได้เลื่อนวันประกาศผลสอบมาแล้ว 1 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา( โควิด - 19) ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววัน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพนักงานจ้างได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( โควิด - 19) จำนวน 2 ราย และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีกหลายราย (อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย โควิด - 19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศควบคุมโรคของจังหวัดตราดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาลเกาะกูดในการป้องกันการแพร่เชื้อให้อยู่กักตัวเพื่อรักษาและดูอาการ จึงไม่สามารถดำเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้
​​องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงขอเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างไปเป็นวันที่ 12 เมษายน 2565
​​จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
​​​ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
(นายเดชาธร จันทร์อบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
 
No photo description available.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,218