กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคระบาด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดออกพ่นหมอควันให้กับชาวบ้านเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก
Visitors: 81,791